Danske Bank etablerer ny Wealth Management enhed

Den 19. november 2015

Selskabsmeddelelse nr. 48/2015

Danske Bank har besluttet at samle koncernens kompetencer inden for pensionsopsparing samt formue- og kapitalforvaltning i en ny forretningsenhed, Wealth Management. Ud over Danica Pension og Danske Capital kommer enheden til at omfatte dele af private banking aktiviteterne.

Etableringen skal ses som en følge af bankens løbende forretningsgennemgang.
Målet er at skabe en endnu mere kundefokuseret organisation. Ved at samle kompetencer inden for pensionsopsparing samt formue- og kapitalforvaltning vil koncernen kunne forbedre kundeservicen yderligere og øge udbuddet af innovative løsninger og produkter. Dermed styrkes det samlede tilbud til koncernens kunder.
 
”Markedet for formue- og kapitalforvaltning er under hastig forandring og rummer et betydeligt potentiale. Danske Bank har allerede en stærk position inden for pensionsopsparing samt formue- og kapitalforvaltning. Den nye organisation understøtter koncernens strategi om yderligere at forenkle, effektivisere og forbedre den service, vi tilbyder vores kunder,” siger Thomas F. Borgen, administrerende direktør for Danske Bank.

Den nye forretningsenhed, Wealth Management, får ansvaret for flere end 800.000 kunder og en kapital under forvaltning på over 900 mia. kr. Den nye enhed vil indgå i koncernens regnskabsrapportering som en selvstændig enhed fra og med regnskabsaflæggelsen for 1. kvartal 2016.

Direktionen udvides


Chefen for Wealth Management bliver medlem af Danske Banks direktion. Der er indledt en søgeproces for at finde direktøren for den nye forretningsenhed. Indtil denne er fundet, vil
bankdirektør Tonny Thierry Andersen ud over ansvaret for Personal Banking også have ansvaret for etableringen af den nye enhed.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S
 
Kontaktperson:
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 14 00

​​
Kontakt

Hovedsæde


Danske Bank
Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Find os på et kort

Ring hele døgnet


33 44 00 00

Skriv til os Anden kontakt

Direkte kontakter for


 Investorer Journalister Jobsøgende Leverandører Corporate Responsibility